Інструктор з фізкультури:

 Маценко Людмила Василівна

Спеціаліст, педагогічний стаж роботи –5рік

 

Фітбол-аеробіка у дошкільному закладі

Фітболи — м'ячі великого розміру, які з'явилися порівняно недавно. Фітбол був створений у 1960 році в Європі, і впер­ше його почали використовувати швейцарські лікарі у якості пристосу­вання для фізичної реабілітації хворих церебральним паралічем, а та­кож для лікування хворих після травм опорно-рухового апарату.

Амортизаційна функція м'яча забезпечує вібрацію при вико­нанні вправ, що сприяє поліпшенню обміну речовин. Активізація кровообігу та мікродинаміка в міжхребцевих дисках і внутрішніх органах сприяють розвантаженню хребетного стовпа, мобілізації функціоналу різних його відділів, корекції лордозу та кіфозу.

Вправи, які виконують з вихідного положення сидячи верхи на м'ячі, за своїм фізіологічним впливом сприяють лікуванню таких захворювань як остеохондроз, сколіоз, неврастенія, астено-невротичний синдром та ін.

Механічна вібрація м'яча позитив­но впливає на суглоби, м'язові тканини та хребет, зокрема гармонізує стан між- хребцевих дисків. Практично це єдиний вид аеробіки, в якому під час виконання фізичних вправ взаємодіють руховий, вестибулярний, зоровий і тактильний аналізатори, що підсилює позитивний ефект від занять. Вправи на фітболі тре­нують серцево-судинну, дихальну, опор­но-рухову системи та вестибулярний апа­рат, розвивають координацію рухів.

Дуже важливо також те, що гімнастика з використанням фіт- болів створює в дитячому колективі веселу, насичену яскравими по­зитивними емоціями атмосферу. До того ж під час виконання вправ практично відсутнє ударне навантаження на нижні кінцівки, а сер­цево-судинна система працює у помірному режимі.

Основна мета фітбол-аеробіки — профілактика та корекція різ­них захворювань, розвиток рухових здібностей та фізичних якостей.

Упровадження фітбол-аеробіки у систему фізкультурно-оздо- ровчої роботи дошкільного навчального закладу необхідно розпоча­ти з розробки комплексів загальнорозвивальних вправ з фітболами. Поступово ці комплекси слід використовувати на заняттях з фіз­культури і закріплювати їх виконання під час ранкової гімнастики.

Перший етап роботи з фітболом передбачає індивідуальну ро­боту з дітьми. Кожній дитині надають змогу самостійно ознайомити­ся з новим обладнанням, пограти з фітболами.

Другим етапом є навчання дітей самостійно сідати на фітбол та утримувати рівновагу на ньому. При цьому необхідно вчити сіда­ти на фітбол правильно: при сидінні коліна мають бути розміщені на рівні стегон, слід сидіти стійко і впевнено, не провалюючись. Пра­вильне сидіння на фітболі сприяє не лише ефективності, а й безпеці виконання вправ.

На цьому етапі навчати дітей слід невеликими підгрупами та займатися на м'ячах не більше 4 — 5 хв., поступово збільшуючи три­валість виконання вправ до 20 — 25 хв. залежно від віку, фізичної підготовленості та стану здоров'я дітей. Це пов'язано з великим на­вантаженням на дрібні м'язи спини. Тож темп виконання вправ має бути повільним чи середнім.

Структурно корекційно-оздоровча гімнастика на фітболах міс­тить три частини: підготовчу, основну і заключну.

Підготовчу частину зазвичай проводять без м'ячів, використо­вуючи різні види ходьби, бігу, музично-ритмічних рухів, які сприя­ють розігріву організму дитини та створюють позитивний емоцій­ний настрій.

Основна частина — це комплекс загальнорозвивальних вправ на фітболах. У основній частині фізичне навантаження чергують з відпочинком та розслабленням, проводять ігри та ігрові вправи, що сприяють створенню радісної емоційної атмосфери. Основна час­тина обов'язково містить вправи, які виконують з різних вихідних положень, зокрема лежачи на фітболі на грудях, на спині. Такі впра­ви сприяють корекції постави, тренують силу та витривалість м'язів.

Заключна частина містить вправи на розслаблення м'язів спи­ни та загальну релаксацію. Крім рухливих та музичних ігор і ес­тафет, фітбол-аеробіка містить вправи креативної гімнастики, що сприяє розвитку творчості, ініціативи та самовираження дошкіль­ників. А ще комплекси фітбол-аеробіки можна урізноманітнювати елементами численних видів спорту, таких як волейбол, баскетбол, футбол, спортивна, художня та атлетична гімнастика, акробатичні вправи — перекати, стійки на лопатках, місток на фітболі тощо.

Практика свідчить, що заняття фітбол-аеробікою мають неаби­який оздоровчий ефект — діти менше хворіють, у них поліпшуєть­ся постава, з'являється відчуття радості та задоволення від руху, а та­кож потреба в руховій активності. На позитивному емоційному фоні процес формування рухових умінь і навичок відбувається у дітей швидше та ефективніше.

Для того щоб заняття з фітболами справді мали оздоровчий ефект, потрібно правильно підібрати розмір м'ячів. Для дошкільни­ків оптимальний розмір фітболів — 45 — 60 см у діаметрі.

Під час підбирання фітболів необхідно звертати увагу на їхню пружність: при легкому натисканні на м'яч долонею його поверхня має пружинити, не чинячи надмірний опір і не вгинаю­чись усередину. Фітболи мають бути високо пластични­ми і при повторному надуванні відновлювати форму без складок, зморшок та тріщин. Вони мають бути виготовле­ні з міцної гуми і розраховані на навантаження від 300 до 1000 кг. Ніпель на них має бути впаяний всередину, щоб не заважати під час занять, не травмувати шкіру. Якісні фітболи, виготовлені з гіпоалергенного екологічно чисто­го матеріалу без шкідливих домішок, мають антистатичні властивості.

У фітбол-аеробіці діти використовують фітболи по- різному:

•     як предмет, виконуючи вправи з фітболом у ру­ках з різних вихідних положень — стоячи, сидя­чи, лежачи;

•     як опору — сидячи та лежачи верхи на фітболі;

•     як атрибут для проведення різних рухливих ігор, зокрема змагального характеру;

•     як орієнтир для проведення естафет;

•     як амортизатор та тренажер під час виконан­ня вправ;

•     як масажер під час виконання вправ у парах.

 Залежно від завдань вправи на фітболах можуть бути спрямовані на:


- зміцнення М ЯЗІВ —


-    плечового пояса


-    черевного преса


-    спини і тазу


-    ніг і зводу стопи


- збільшення гнучкості і рухливості суглобів


- розвиток —


-    функцій рівноваги


-     спритності і координації рухів

- формування та зміцнення постави профілактику різних захворювань опорно-рухового апарату.